ป้ายกำกับ: บ้านสวน

ตกแต่งบ้านตามสไตล์ไหนดีให้ดูดี

การตกแต่งบ้านให้น่าอยู่นั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินไป เ [Continue]

ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้าน

คนโบราณเชื่อกันว่าถ้าปลูกไม้มงคลไว้ที่บ้าน บ้านจะมีความ [Continue]

5 ไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านแล้วดี

เชื่อไหมว่าการปลูกต้นไม้ที่บ้านมีผลต่อการดำเนินชีวิตเหม [Continue]

การตอกเข็มก่อนเริ่มก่อสร้างบ้านหรืออาคาร

การตอกเข็มปัจจุบันมี 2 อย่างคือเข็มตอก แบบดั้งเดิม และเ [Continue]

จัดสวนดีอย่างไร ?

ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน แม้ความเจริญก้าว [Continue]

ทำไมต้องมีการจัดภูมิทัศน์หรือจัดสวน

ปัจจุบันมนุษย์ห่างจากธรรมชาติมากขึ้น สภาพแวดล้อมต่างๆ เ [Continue]

การสร้างบ้านและอาคารแบบประหยัดพลังงาน

บ้านดิน คือบ้านธรรมชาติ บ้านที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้างน [Continue]

error: Content is protected !!