หมวดหมู่: สถาปัตยกรรมไทย

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มักสร้างฐานสี่เ [Continue]

อ่านหนังสืออย่างไรให้ผ่อนคลาย

วันหยุดทั้งที่ แต่อยากนอนอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะออกไปไห [Continue]

เอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทย

บ้านทรงไทยนับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ได้คิดส [Continue]

สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร [Continue]

การออกแบบสำหรับงานสถาปัตยกรรม

  คุณสมบัติของไม้ การออกแบบคาน สำหรับแรงอัดและแรงด [Continue]

สถาปัตยกรรม คืออะไร

สถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง การออกแบบก่อสร้างสิ่ [Continue]

การตอกเข็มก่อนเริ่มก่อสร้างบ้านหรืออาคาร

การตอกเข็มปัจจุบันมี 2 อย่างคือเข็มตอก แบบดั้งเดิม และเ [Continue]

สถานปัตยกรรมกับความเป็นไทย

ปัญหาหนึ่งในวงวิชาการสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ยังคงเป็น [Continue]

เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรม

ปัญหาหนึ่งในวงวิชาการสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ยังคงเป็น [Continue]

error: Content is protected !!