5 ไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านแล้วดี

      ปิดความเห็น บน 5 ไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านแล้วดี

เชื่อไหมว่าการปลูกต้นไม้ที่บ้านมีผลต่อการดำเนินชีวิตเหมือนกัน ต้นไม้มงคลจึงเป็นอีกสิ่งความเชื่อของคนไทยที่นิยมปลูกกันมาก

Sacred tree

5 ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ที่บ้าน

 

  1. ต้นมะขาม ควรปลูกต้นมะขามไว้ทางทิศตะวันตกของบ้าน เชื่อว่าต้นมะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้อื่น และทำให้คนชื่นชอบและยังช่วยป้องกันคดีความ ภูตผีปีศาจ และผีซ้ำด้ำพลอย
  2. ต้นขนุน เชื่อกันว่าการปลูกต้นขนุนจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีผู้ใหญ่ให้การอุปการะอุดหนุนจุนเจือ มีคนสรรเสริญ
  3. ต้นสัก จะทำให้มีศักดิ์ศรีเพราะสักหรือศักดิ์ คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ บรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สักหรือ สักกะคือ พระอินทร์
  4. ต้นมะม่วง ควรปลูกต้นมะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้านแล้ว จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำรวยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมารังแก รังควาน หรือใส่ความได้ด้วย
  5. ต้นทองหลาง จะทำให้มีทองมาก มีความร่ำรวย เพราะทองหลางเป็นไม้มงคลนาม คือมีทองมากมายหลากหลาย นอกจากนี้ ทองหลางใบสีทองยังมีความสวยงามดุจประกายทองสีเหลือง เรืองรองดูตาดตาและ โบราณยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้านำใบทองหลางไปใช้เป็นเครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนาจะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน และยังเชื่ออีกว่า ต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปลูกบนสวรรค์ ในสมัยพุทธกาล