Monthly Archives: ตุลาคม 2016

รีโนเวทบ้านใหม่ เพียงแค่เปลี่ยนแสงไฟในบ้าน

ไม่รู้ว่าสำหรับหลายคนจะเป็นเหม… Read more »

เอกลักษณ์ไทยในสถาปัตยกรรม

ปัญหาหนึ่งในวงวิชาการสถาปัตยกร… Read more »

บ้านน่าอยู่ขึ้นอยู่กับการตกแต่ง

พื้นฐานของบ้านน่าอยู่โดยทั่วไป… Read more »

การจัดภูมิทัศน์หรือการจัดสวน

การออกแบบจัดสวน  นับเป็นการออก… Read more »

พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการออกแบบจัดสวน

การแบ่งจะแบ่งตามลักษณะรูปร่างท… Read more »

ทำบ้านให้น่าอยู่ด้วย 40 วิธีง่ายๆ

การทำบ้านให้น่าอยู่ไม่ใช่เรื่อ… Read more »