ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้าน

      ปิดความเห็น บน ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้าน

คนโบราณเชื่อกันว่าถ้าปลูกไม้มงคลไว้ที่บ้าน บ้านจะมีความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

 Sacred wood

 

ถ้าหากเรามีสิ่งที่เป็นมงคลมาอยู่ในบ้านก็ย่อมส่งผลดีให้แก่ผู้อาศัยในบ้านด้วย แต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายประเภท ทั้งแบบไม้ดอกและไม้ใบ สามารถหาปลูกได้ง่ายๆ ตัวอย่างต้นไม้ที่นิยมปลูก

 

  • ต้นวาสนา จะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง
  • ต้นมะยม คนจะนิยมชมชอบ
  • ต้นแก้ว ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ
  • ต้นโกศล การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
  • ต้นกวนอิม บ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิดความร่ำรวย
  • ต้นกระดังงา ทำให้คนในบ้านมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทองลาภยศ

 

ต้นไม้มงคลเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณที่คนส่วนใหญ่มันจะนำมากปลูกเพราะเชื่อว่าถ้านำมาปลูกแล้วชีวิตจะดีขึ้นตามไม้มงคลที่นำมาปลูก แต่ไม่มงคลไม่ได้มีแต่ตัวอย่างที่เรานำมาบอกยังมีพืชพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย